English site

Liiketoiminnan suunnittelua helpottamaan päätöksentekoa

Vientiä ei kannata aloittaa ilman tietoa

Tarvittavia liiketoiminnan osa-alueita

Kun liiketoimintaa suunnittelee, on tunnistettava ja valittava lista kriittisistä tekijöistä, jotka tulee käydä läpi ja joiden vaikutukset tulee laskea.

Liiketoiminnan suunnittelu on monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun on käynyt läpi kriittiset tekijä, pystyy muodostamaan kokonaiskuvan, jonka perusteella on mahdollisuus tehdä harkittuja päätöksiä. Osa kokonaisuuksista on usein tarkasti mietitty toimivassa liiketoiminnassa. Kuitenkin kun lähdetään ulkomaille, uusi toimintaympäristö saattaa muuttaa merkittävästi jo olemassa olevia toimintamalleja ja tuloksentekomahdollisuuksia, mikä puolestaan on hallittavissa hyvällä suunnittelulla.

Seuraavat toiminnot ovat merkittäviä suunnittelun osakokonaisuuksia, joiden kartoitus- ja laskentatarpeissa pystymme auttamaan. Aina ei kaikki tarvitse kaikkia ja osa toiminnoista saattavat olla annettuja tekijöitä, joihin ei voi ilman mittavia investointeja vaikuttaa. Kokonaisuuden kannalta niitä on kuitenkin hyvä työstää ja laskea, jotta myös pitkän tähtäimen kannattavuus säilyy.


 • Kilpailu
 • Asiakas/kuluttajatarpeet
 • Tuote-/palvelumäärittely
 • Markkinointi
 • Arvoketju
 • Tuotantokalkyylit
 • Rahoitus
 • Tuotanto
 • Tuotantokapasiteetti
 • Pakkaaminen
 • Ostotoiminta
 • Logistiikka
 • Jakelu

 • Valikoimavaikutukset
 • Muotoilu
 • Juridiikka
 • Terveysväittämät
 • Markkinahinnoittelu

Keskustelemme kanssanne mielellämme yhteistyömahdollisuuksista. Hyödyntämällä paikallista osaamistamme ja kokemustamme erilaisista liiketoiminnoista Itämeren alueella saat merkittävän harppauksen yrityksen oppimiskäyrään nopeuttamaan liiketoiminnan kasvua ja pienentämään riskitekijöitä.